Fiziologija biljaka


Semestar: 2
ECTS: 5.5
Status: O
Fond: 3+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti osposobljen da: - Može opisati osnovne fiziološke procese u biljkama - Poznaje kompartimentaciju metabolizma u ćeliji, značaj vodnog režima za biljke, proces fotosinteze i disanja. - Može opisati simptome nedostatka najvažnijih mineralnih elemenata. - Poznaje principe rastenja i razvića biljaka, ulogu fitohormona, fiziologiju sjemena i plodova - Može govoriti o otpornosti biljaka na dejstvo biotičkih faktora. - Prepoznaje vezu između teoretskih znanja i praktične primjene. - Student je osposobljen da kritički razmišlja o temama programa, timskom radu i evaluaciji nastave.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Šebek Gordana2


Lazović Biljana1


Stanišić Milica

2
Ulićević Dragana

2