Govedarstvo


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: O
Fond: 4+1+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Objasniti prednosti govedarske proizvodnje, njenu ekonomsku važnost i druge koristi. • Prepoznati i opisati najvažnije rase goveda u svijetu i u Crnoj Gori. • Upravljati reprodukcijom na govedarskoj farmi. • Opisati savremene tehnologije proizvodnje mlijeka i goveđeg mesa. • Upravljati svim tehnološkim procesima na farmama za proizvodnju mlijeka i mesa, od odgoja podmlatka do izlučenja grla iz proizvodnje. • Upravljati tehnološkim procesima na farmama za proizvodnju mlijeka i mesa, od odgoja podmlatka do izlučenja grla iz proizvodnje. • Prepoznati proizvodne indikatore, prednosti i ograničenja koja utiču na rezultate proizvodnje predložiti poboljšanja u proizvodnji. • Poznaje i može da objasni elemente odgajivačko-selekcijskog programa. • Da ponudi idejna rješenja objekata za držanje različitih kategorija

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Marković Milan BIO4x1
7B+8S+6P


Radonjić Dušica
1x1
7B+8S+6P
1x (1B+1S)
7B+8S+6P