Zdravstveni objekti


Semestar: 7
ECTS: 2.4
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Zdravstveni objekti: 1. Posjeduje teorijska znanja neophodna za izradu i predstavljanje projekata objekata odgovarajuće tipologije – zdravstveni objekti, različite razmjere i složenosti; 2. Posjeduje znanje o kontekstualnosti, tj uklapanju objekta u postojeći lokalni, socijalni i fizički, kontekst; 3. Posjeduje adekvatno znanje potrebno za kritičku valorizaciju arhitektonskih projekata odgovarajuće tipologije, sa estetskog, tehničkog aspekta i aspekta potreba korisnika; 4. Poznaje istorijski razvoj odgovarajuće tipologije arhitektonskih objekata, pripadajuće teorijske koncepte, kao i savremene tendencije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Komatina Dragan2x1
32B+13S+1P