Istorija grada


Semestar: 8
ECTS: 2.4
Status: I
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Istorija grada 1. Posjeduje formiran stav o suštini fenomena grada; 2. Posjeduje visok nivo široke lične urbane kulture.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija