Savremeni pravni sistemi


Semestar: 3
ECTS:
Status: VP
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija