Metodologija političkih nauka


Semestar: 7
ECTS: 8
Status: VP
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Usvajanje osnovnih znanja o metodama u političkim naukama. Usvajanje osnovnih vještina za planiranje i sprovođenje kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja u političkim naukama: nacrt istraživanja, sprovođenje istraživanja, razumijevanje osnovnih kvantitativnih i kvalitativnih metoda i tehnika.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Batrićević Nemanja


Komar Olivera