Programiranje i kontrola u fitnesu


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+0+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Klasifikuje fitness programe 2. Objašnjava pojam planiranja i programiranja u fitness-u 3. Dijagnostifikuje i kontinuirano prati efekte fitness programa 4. Samostalno periodizira individualne i grupne fitness programe vježbanja 5. Primjenjuje fitness programe u sportu i rekreaciji

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Idrizović Kemal2x1S
5S


Milašinović Rajko
1x1S
5S