Antropološka istraživanja u kineziterapiji


Semestar: 2
ECTS: 15
Status: I
Fond: 6+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Kezunović Miroslav3x1S
3S


Ostojić Sergej3x1S
3S