OSCILACIJE U MAŠINSTVU


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADE GRUJIČIĆ2x1
4B+6S+9P
RANISLAV BULATOVIĆ2x1
4B+6S+9P