TEHNOLOGIJA MAŠINSKE OBRADE


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA ŠIBALIĆ2x2
10B+8S+6P
MILAN VUKČEVIĆ3x1
10B+8S+6P