OBRADA DEFORMISANJEM


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILETA JANJIĆ3x1
3S+3P
1x1
3S+3P
1x1
3S+3P