MAŠINSKI ELEMENTI I


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOŠ BULATOVIĆ3x1
12B+8S+1P
2x1
12B+8S+1P