MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JANKO JOVANOVIĆ2x1
10B+17S+3P
2x1
10B+17S+3P

Rezultati ispita iz Modeliranja komponeneta mašina

Rezultati II kolokvijuma iz Modeliranje komponenata mašina

Novi termin za održavanje II kolokvijuma iz Modeliranje komponenata mašina

Termin održavanja II kolokvijuma iz Modeliranja komponenata mašina

Rezultati I kolokvijuma iz Modeliranja komponeneta mašina

Grupe za I kolokvijum iz Modeliranja komponenata mašina