POGONSKI SISTEMI VOZILA


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Analiziraju komponente i koncepciju mobilnih pogonskih sistema, 2. Poznaju pogonske agregate i tok snage do pogonskih točkova, 3. Razmatraju uticaj izbora pogona na dinamičke karakteristike vozila, 4. Upoređuju konvencionalne i alternativne mobilne pogone

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO LUČIĆ2x1
2B+2S
RADOJE VUJADINOVIĆ1.5x1
2B+2S
VLADIMIR PAJKOVIĆ1.5x1
2B+2S