INŽENJERSKA MJERENJA


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Objasni osnovne pojmove metrologije i mjesto tehničke (industrijske) metrologije u metrološkom sistemu, 2. Razlikuje neposredna, posredna i parametarska mjerenja, i vrši obradu rezultata mjerenja, 3. Definiše greške mjerenja i procjenjuje mjernu nesigurnost, 4. Vrši mjerenja osnovnih mehaničkih veličina (sile, momenta, napona, deformacija, pritiska, pomjeranja, brzine, ubrzanja) i temperature, 5. Planira i organizuje mjerenje, uspostavlja jednostavne mjerne linije za mjerenje mehaničkih veličina i temperature.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR PAJKOVIĆ2x1
11B+15S+15P
2x1
11B+15S+15P