OPERACIONA ISTRAŽIVANJA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARINA MIJANOVIĆ MARKUŠ3x1
5B+8S
2x1
5B+8S