AKVIZICIJA I OBRADA EKSPERIMENTALNIH PODATAKA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Izborni
Fond: 4+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Primjenjuju fundamentalna znanja o senzorima, pripremi signala i akviziciji eksperimentalnih podataka. 2. Primjenjuju unaprijeđena znanja i vještine za planiranje i izvođenje eksperimentalnih istraživanja. 3. Implementiraju praktična znanja i iskustva u obradi eksperimentalnih podataka, izbora metoda, kao i pripreme mjerne opreme i mašina za ispitivanje. 4. Samostalno urade tehnički elaborat i izvještaj o predmetnom ispitivanju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA ŠIBALIĆ2x1
4S+1P
VLADIMIR PAJKOVIĆ2x1
4S+1P