ODABRANA POGLAVLJA IZ KLIMATIZACIJE


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Izborni
Fond: 4+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR VUŠANOVIĆ4x1
1S