METODE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da samostalno primjenjuje metode i realizuje naučnoistraživački rad u u sistemu transporta: • Poznavanjem metoda i tehnika naučnoistraživačkg rada • Osposobljavanjem za samostalno planiranje i realizaciju svih faza naučnoistraživačkog rada • Sposobnošću da samostalno realizuje polazna istraživanja uz preispitivanje od strane mentora

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZDRAVKO KRIVOKAPIĆ4x1
4S+3P