CVFEM NUMERIČKE METODE ZA FLUIDE I ČVRSTA TIJELA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Potpuno razumiju koncept metode CV za diskretizaciju transportne jednačine 2. Potpuno razumije k-ε model za turbulentna strujanja 3. Vlada modelima kojima se opisuje fazni prelaz kod jednokomponentnih i višekomponentnih sistema 4. Vlada specijalnim algoritmima višeg reda za konvekciju i difuziju 5. Detaljno samostalno izvodi i razumije transportnu jednačinu za prenos topote, mase i koncentracije 6. Razumije koncept CVFEM metode za fluide i čvrsta tijela 7. Vrši diskretizaciju transportne jednačine pomoću CVFEM metode koristeći programski jezik FORTRAN 8. Razumije rješenja transportne jednačine za advekciju i difuziju 9. Demonstrira primjenu CVFEM metode za potencijalna i vrtložna strujanja 10. Samostalno programira i rješava 3D probleme prostiranja koristeći 3D CVFEM metodu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR VUŠANOVIĆ4x1
4S+3P