CVFEM NUMERIČKE METODE ZA FLUIDE I ČVRSTA TIJELA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR VUŠANOVIĆ4x1
1S