ODABRANA POGLAVLJA IZ TURBINA


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Izborni
Fond: 4+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR VUŠANOVIĆ2x1
1S
UROŠ KARADŽIĆ2x1
1S