TOPLOTNE MAŠINE


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1.Objedine teorijska znanja iz termodinamike i mehanike fluida i da ih primijeni na realni objekat (motor SUS, klipni kompresor), 2.Prave jednostavnije modele i proračune stvarnog ciklusa radnog procesa motora, kao polaznu osnovu za projektovanje motora, 3.Ovladaju radnim parametrima i pogonskim karakteritikama motora, 4.Procijene uticaj radnog procesa na pogonske, energetske i ekološke karakteristike motora.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO LUČIĆ2x1
14B
RADOJE VUJADINOVIĆ2x1
14B