Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO MUMOVIĆ2x1
2B
ZDRAVKO KRIVOKAPIĆ2x1
2B