Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Razlikuju osnovne pojmove poslovne izvrsnosti, 2. Prepoznaju modele poslovne izvrsnosti, 3. Razumiju kriterijume evropskog modela poslovne izvrsnosti, 4. Primjenjuju RADAR, 6. Primjenjuju samoocjenjivanje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR VUJOVIĆ3x1
3B
2x1
3B