UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U TURIZMU


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATIJANA STANOVČIĆ2x1
3B
2x1
3B