Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Prepoznaje tipove diferencijalnih jednacina. 2. Da resava odredene tipove diferencijalnih jednacina I sistema difererencijalnih jednacina. 3. Koristi osnovne metode numericke analize i algebra kao sto je interpolacija, priblizno resavanje integral, jednacina i slicno

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Konačni rezultati

Kolokvijum

Nova objava - 01.07.2021 08:23

Термини завршних испита

Термин поправног колоквијума

Nova objava - 19.05.2021 18:52