MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JANKO JOVANOVIĆ2x1
1B+2S
2x1
1B+2S