TEORIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA GRDINIĆ2x1
7B+18S+12P
VLADIMIR PAJKOVIĆ2x1
7B+18S+12P