DRUMSKI SAOBRAĆAJ I EKOLOGIJA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO LUČIĆ2x1
5B+10S+3P
VLADIMIR PAJKOVIĆ1x1
5B+10S+3P
RADOJE VUJADINOVIĆ1x1
5B+10S+3P