UVOD U SAOBRAĆAJ I TRANSPORT


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA GRDINIĆ2x2
57B+6P
BOŠKO MATOVIĆ2x1
57B+6P

Seminarski rad 2022-2023: teme i bodovi

Seminarski rad