TEHNIČKA MEHANIKA II


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADE GRUJIČIĆ2x2
88B+43P
RANISLAV BULATOVIĆ2x1
88B+43P