MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JANKO JOVANOVIĆ2x1
2B+5S+1P
2x1
2B+5S+1P

Rezultati II kolokvijuma iz Modeliranje komponenata mašina

Novi termin održavanja II kolokvijuma iz Modeliranja komponenata mašina

Termin održavanja II kolokvijuma iz Modeliranja komponenata mašina

Rezultati I kolokvijuma iz Modeliranja komponeneta mašina

Grupe za I kolokvijum iz Modeliranja komponenata mašina

Promjena sale za polaganje ispita iz Modeliranja komponenata mašina