TEORIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA GRDINIĆ2x1
6B+11S+18P
VLADIMIR PAJKOVIĆ2x1
6B+11S+18P