OSNOVE PLANIRANJA SAOBRAĆAJA


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA GRDINIĆ2x1
5B+7S
RADOJE VUJADINOVIĆ2x1
5B+7S