OSNOVE PLANIRANJA SAOBRAĆAJA


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Urade analizu transportnih zahtjeva na posmatranom području 2. Urade analizu transportne ponude na posmatranom području 3. Osmisle i sprovedu anketu o transportnim potrebama i zahtjevima na posmatranom području 4. Urade informacionu osnovu za izradu studije o saobraćaju za posmatrano područje 5. Urade u studiju o saobraćaju za posmatrano područje u saradnji sa kolegama iz drugih oblasti

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA GRDINIĆ - RAKONJAC2x1
2B+16S+1P
RADOJE VUJADINOVIĆ2x1
2B+16S+1P