ORGANIZACIJA I MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR VUJOVIĆ2x1
5B+7S
2x1
5B+7S