OPERACIONA ISTRAŽIVANJA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARINA MIJANOVIĆ MARKUŠ3x1
3B+10S+15P
2x1
3B+10S+15P