Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Analiziraju komponente i koncepciju vozila, 2. Poznaju pogonski agregat i tok snage od motora do pogonskih točkova, 3. Analiziraju i odrede mehaniku kretanja vozila u zavisnosti od uslova eksploatacije, 4. Izrade vučno-brtzinski dijagram vozila

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO LUČIĆ2x1
8B+11S+11P
VLADIMIR PAJKOVIĆ1.5x1
8B+11S+11P
RADOJE VUJADINOVIĆ1.5x1
8B+11S+11P