Semestar: 1
ECTS: 6.75
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Definiše strukturu i funkcionalne karakteristike sistema javnog transporta putnika, 2. Analizira transportne potrebe i zahtjeve u javnom transportu putnika (elastičnost tražnje transportne usluge), 3. Definiše statičke i dinamičke karakteristike i parametre kvaliteta mreže linija javnog transporta putnika (protok putnika, brzine prevoza, kapacitet, komfor i dostupnost usluge, fleksibilnost), 4. Izradi red vožnje na mreži linija javnog transporta putnika. 5. Izabere optimalni tarifni sistem i sistem naplate usluga u javnom transportu putnika, 6. Analizira rezultate i kvalitet rada transportnog sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA GRDINIĆ3x1
3S+1P
VLADIMIR PAJKOVIĆ3x1
3S+1P

Studija PG