BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILANKO DAMJANOVIĆ3x1
3S+1P
2x1
3S+1P

Zadaci - I kolokvijum