INŽENJERSKA EKONOMIJA


Semestar: 1
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit moći će da: 1. Obrazloži principe inženjerske ekonomije. 2. Identifikuje troškove u aktivnostima drumskog saobraćaja. 3. Objasni ekonomske veličine. 4. Izračuna uticaj vremena na vrijednost novca. 5. Uporedi trenutne i buduće ekvivalentne vrijednosti i anuitete. 6. Obrazloži i izračuna amortizaciju. 7. Uradi ekonomsko-finansijsku analizu investicija u drumskom saobraćaju

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILETA JANJIĆ2x1
3S
2x1
3S