Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Položenim ispitom iz Špedicije student je ovladao specijalizovanom privrednom djelatnosti, koja se bavi organizacijom otpreme robe i drugim poslovima koji su sa tim u vezi. 2. Položenim ispitom iz Špedicije student obavlja aktivnosti na mikro nivou, a kojima se rješavaju pitanja iz domena uspješnog vođenja špediterske firme ( akvizicije, korišćenja kapaciteta, ostvarivanja prihoda, investicija, naučno – istraživačkog rada, itd.). 3. Položenim ispitom iz Špedicije student obavlja aktivnosti na makro nivou, a kojima se obezbjeđuje njeno multiplikativno djelovanje na cijelu nacionalnu privredu. 4. Položenim ispitom iz Špedicije student stečenim znanjem i iskustvom u radu rješava pitanja u okviru stručnih udruženja, gdje zastupa špediterske interese na području opštine, države, kao i na međunarodnom nivou, sa osnovnim ciljem daljnjeg unapređenja špedicije u tehničkom, ekonomskom i pravnom obliku.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILETA JANJIĆ2x1
8S+1P
2x1
8S+1P