INTELIGENTNI TRANSPORTNI SISTEMI


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOŠKO MATOVIĆ3x1
12B+1P
2x1
12B+1P