MODELIRANJE I PLANIRANJE SAOBRAĆAJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA GRDINIĆ2x1
7B
RADOJE VUJADINOVIĆ2x1
7B