INDRUSTRIJSKA PNEUMATIKA


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Na kraju ovoga kursa student bi trebalo da bude sposoban da: 1. tumači pneumatske šeme; 2. da projektuje pneumatske i elektropneumatske upravljačke sisteme; 3. da primjenjuje softverske alate za projektovanje i analizu pneumatskih i elektropneumatskih upravljačkih šema; 4. da vrši određena mjerenja u pneumatici; 5. da prati i primjenjuje novine u razvoju industrijske pneumatike.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARINA MIJANOVIĆ MARKUŠ2x0
4P
1x0
4P