INŽENJERSKA ETIKA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: • Primjenjuju opšte prihvaćena osnovna načela inženjerske etike. • Formulišu važnosti etičkog pristupa u svim fazama inženjerskih aktivnosti. • Predlažu tehnička i zakonska rješenja koja imaju za cilj zaštitu i bezbijednost korisnika. • Procjenjuju brojne implikacije neetičnog pristupa u području inženjerstva. • Izgradjuju sistem koji djeluje u skladu s etičkim normama pri realizaciji inženjerskih rešenja. • Ocjenjuju važnost kritičkog razmišljanja, intelektualnog poštenja i profesionalne uvježbanosti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZDRAVKO KRIVOKAPIĆ2x1
27B+1P
1x1
27B+1P