ELEKTRONIKA I DIGITALNA ELEKTRONIKA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA ERCEG3x1
28B+6P
2x1
28B+6P
SARA MILINKOVIĆ1x3
28B+6P