ELEKTRIČNI AKTUATORI


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARTIN ĆALASAN2x1
3B+8S
1x1
3B+8S
1x1
3B+8S