Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Definišu problem statičke ravnoteže mehaničkog sistema 2. Analiziraju problem statičke ravnoteže mehaničkog sistema 3. Rješavaju jednačine statičke ravnoteže mehaničkog sistema 4. Analiziraju rješenje problema statičke ravnoteže mehaničkog sistema

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA JOVANOVIĆ2x1
28B+3P
RADE GRUJIČIĆ2x1
28B+3P

avgustovski zavrsni