INŽENJERSKA EKONOMIJA


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit moći će da: 1. Obrazloži principe inženjerske ekonomije. 2. Identifikuje troškove u ekonomskim aktivnostima. 3. Objasni ekonomske veličine. 4. Izračuna uticaj vremena na vrijednost novca. 5. Uporedi trenutne i buduće ekvivalentne vrijednosti i anuitete. 6. Obrazloži i izračuna amortizaciju. 7. Uradi povraćaj kredita za definisane uslove.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILETA JANJIĆ2x1
4B+6S
2x1
4B+6S