Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARINA MIJANOVIĆ MARKUŠ2x1
5B
1x1
5B
2x1
5B